Agencja Komunalna Sp. z o.o.

A A A

Modernizacja składowiska odpadów

Na mocy umowy z dnia 11 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Agencją Komunalną Sp. z o.o. w Brzeszczach zostało przyznane agencji dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu „Modernizacja składowiska odpadów w gminie Brzeszcze”.


Projekt ma na celu dostosowanie działalności składowiska do wymogów unijnej dyrektywy „odpadowej” i polega na:

  • modernizacji i rozbudowie budynku socjalno-biurowego,
  • utwardzeniu i odwodnieniu placów magazynowych dla kompostowni i sortowni,
  • zakupie niezbędnego sprzętu, tj. kompaktora, prasy hydraulicznej, koparko-ładowarki, rozdrabniarki, przesiewacza, przerzucarki oraz traktora.

Całkowity wartość projektu wyniesie, zgodnie z umową, 6.230.486,20 PLN, natomiast dofinansowanie sięgnie maksymalnie 4.238.912,51 PLN.

W rezultacie zrealizowania inwestycji gmina otrzyma zmodernizowane składowisko, w tym kompostownię. Powstaną również trzy nowe stałe miejsca pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie:

Mariusz Wojtyła – Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami
(032) 613 50 22, e-mail: mwojtyla@wp.pl

Łukasz Jończy – Koordynator projektu, Urząd Gminy w Brzeszczach
(032) 77 28 529, e-mail: lukasz_jonczy@um.brzeszcze.pl


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest podstawowym dokumentem operacyjnym służącym realizacji polityki rozwoju regionu. Za pośrednictwem Programu trafiają do Małopolski środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki Budżetu Państwa przeznaczone na rozwój całego województwa.

Program koncentruje się na wybranej grupie priorytetów i operacji, które są efektem obszernie prowadzonych konsultacji oraz uzgodnień z jednostkami i środowiskami zaangażowanymi w szeroko rozumiany rozwój regionalny i lokalny.

Osie priorytetowe realizowane w ramach Programu:

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy
Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna
Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Projekt Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach „Modernizacja składowiska odpadów w gminie Brzeszcze” został dofinansowany w ramach 7. osi priorytetowej – Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.3 Gospodarka odpadami.

Więcej o Programie w serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego
i przeglądaj nasze informacje w specjalnej wersji mobilnej.

Polityka cookies 2020 © Agencja Komunalna Sp. z o.o. realizacja: Wdesk
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies