Agencja Komunalna Sp. z o.o.

A A A

Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeszcze

Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeszcze
 
 
Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), ogłasza taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeszcze począwszy od 29/12/2017 r. w następujących wielkościach;
 
a)      cena za 1 modprowadzonych ścieków w rozliczeniu z dostawcami za ilość dostarczonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka miary Cena 
netto
Cena
z VAT
1 Gospodarstwa domowe zł./m3 6,00 6,48
2 Pozostali odbiorcy zł./m3 6,00 6,48
 
b)     stawki opłaty za dostarczone ścieki o parametrach przekraczających warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach
 
W zakresie opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, dokonuje się podziału ścieków na stopnie uciążliwości wg ilości zawartych w nich zanieczyszczeń.
Tabela stopni uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego oczyszczania, zawierająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej;
Lp. Nazwa parametru Maksymalne średniodobowe wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń I stopień przekroczenia Dobowa kara umowna
I stopnia przekroczeń
w zł netto
II stopień przekroczenia Dobowa kara umowna
II stopnia przekroczeń
w zł netto
1 BZT5 550 mg/l 550-600 mg/l 8,40 pow. 600 mg/l 7,20
2 ChZTCr 1000 mg/l 1000-1200 mg/l 3,60 pow. 1200 mg/l 2,40
3 Zawiesina ogólna 250 mg/l 250-300 mg/ 3,60 pow. 300 mg/l 2,40
4 Azot amonowy 50 mg/l 50-60 mg/l 7,20 pow. 60 mg/l 5,52
5 Chlorki 400 mg/l 400-450 mg/l 4,80 pow. 450 mg/l 3,60
6 Siarczany 300 mg/l 300-350 mg/l 4,80 pow. 350 mg/l 3,60
7 Fosfor ogólny 10 mg/l 10-15 mg/l 4,80 pow. 15 mg/l 3,60
8 Przewodność 1500 µS/cm 1500-2000 mg/l 3,60 pow. 2000 mg/l 2,40
 

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego
i przeglądaj nasze informacje w specjalnej wersji mobilnej.

Polityka cookies 2018 © Agencja Komunalna Sp. z o.o. realizacja: Wdesk
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies